VitVitAvstängd

LOKALA REGLER FÖR Bråvikens Golfklubb

ver 2024-03-04

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt nedanstående Lokala regler.

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Eventuella tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på anläggningen såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

Banmarkeringar

Markering (pinne, platta eller linje) Innebörd Regel
Vit pinne Out of bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Blå (pinne eller platta) Mark under arbete (MUA) 16
Vit (linje) Mark under arbete (MUA) 16
Blå/vit eller gröntoppad blå pinne MUA med spelförbudszon 16

 

1 Out of bounds (Regel 18)
a)
Elektriskt gränsstaket (se också punkt 3a angående lättnad)
På höger sidan av hål 4 och av hål 7 vit slinga, definieras out of bounds av de vitmarkerade stolpar, som ingår i det elektriska gränsstaketet.

2 Pliktområden (Regel 17)
a)
Oändliga pliktområden
Det röda pliktområdet till vänster om hål 6 röd slinga är oändligt.

3 Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a)
Lättnad från elektriskt gränsstaket
Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet på hålen angivna i punkt 1a, får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda den punkt som är två klubblängder från det elektriska gränsstaketet och som är på samma avstånd från hålet.

b) Bollen träffar kraftledning
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning, under spelet av hål 6 på Röd slinga, räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

c) Skydd av unga träd
Unga träd identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner. Om en spelares boll ligger i eller vidrör ett sådant träd eller om ett sådant träd och dess stöd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

d) Spelförbudszon vid mark under arbete
Område definierat med gröntoppade blå alternativt blå/vita pinnar är spelförbudszon liksom område omslutet av vitsprayad linje och identifierat med gröntoppad blå eller blå/vit pinne. Spelaren måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 16.1f.

4 Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
a) Sprayad vit linje
– Områden på banan som omsluts av en vit sprayad linje är mark under arbete.
– Område med vitsprayad öppen linje i anslutning till belagd väg betraktas som en del av vägen och är således ett oflyttbart tillverkat föremål.

b) Skador i bunkrar
Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.

c) Dräneringssträngar
Ej igenvuxna dräneringar på spelfältet, som är täckta av singel, sand, grus eller jord, är mark under arbete.

d) Oflyttbart tillverkat föremål nära green
Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen (exempelvis ett sprinklerlock), och är inom två klubblängder från green, och inom två klubblängder från bollen.

e) Myrstackar
Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

f) Berg i dagen
Berg i dagen, på den delen av spelfältet som klippts ned till semiruff eller lägre. Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1

g) Integrerade föremål
a) Konstgjorda väggar och/eller pålverk i ett pliktområde.
b) Den konstgjorda väggen (träpalissad) i den högre delen av bunker mot greenen på hål 7 vit slinga. (här får man inte lättnad utan plikt)
c) Samtliga broar och dess brofästen, är inom pliktområdet. (här får man inte lättnad utan plikt)

h) Belagd väg
Generellt får man ta lättnad enligt regel 16.1 för alla belagda vägar på banan. Områden före bron framme vid green på hål 3 vitslinga och gruset på hål 7 vit slinga till vänster om green är att betrakta som belagd väg och lättnad enligt regel 16.1 kan tas.

5 Begränsning i att använda speciell utrustning
a) Användning av golfbil
Under en rond får en spelare inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts av tävlingsledningen, i princip krävs tillstånd från hemmaklubben, baserat på läkarintyg.
Spelare som ej själv får åka golfbil, får dock ha sin golfbag på bil om sådan finns i samma grupp.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6 Förfarandet vid avbrott i spel vid officiell tävling

Vid häftigt och ihållande regn eller vid åska kan tävlingsledningen beordra avbrott i spelet. Följande signaler används

– Omedelbart avbrott: En lång signal. Bollens läge markeras, återgång till klubbhuset.
– Normalt avbrott: Tre sirensignaler i följd. Pågående hål får spelas färdigt om så önskas.
– Återuppta spelet: Två korta sirensignaler.
Avbrott i spelet signaleras med signalhorn.

 

Godkända av Distriktsdomare ÖGF 2023-12-19

 

 

Denna webbplats använder cookies. Men först behöver vi ditt samtycke. Läs mer.

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng