KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Torsdagen 17 december 2020 kl 18:00

Plats: Digitalt

 

Styrelsen i Bråvikens Golfklubb kallar till årsmöte. Med anledning av regeringens beslut kommer vi att hålla vårt Årsmöte digitalt. Det kommer att bli ett ”informationsmöte” där vi går igenom 2019 och 2020 års verksamhet.

Vi återkommer med instruktioner om hur mötet går till.

Frågor om val av styrelse, valberedning mm kommer att ajourneras till årsmötet i mars 2021. Styrelsen anser att ett rättvisande möte inte kan ske på detta sätt och alla medlemmar skall ha möjlighet att ha synpunkter och att rösta. Även beslut om avgifter skjuts till årsmötet 2021. Den sittande styrelsen fortsätter sitt arbete t o m årsmötet 2021. Samma avgifter gäller för 2020 och 2021.

Möteshandlingarna, som kan redovisas, kommer att finnas utlagda på hemsidan och dessutom finnas tillgängliga i Hole-in-1 (Mirum) en vecka före årsmötet. Våra öppettider ser du på klubbens hemsida.

REGERINGENS BESLUT:

  • Strategi för att begränsa smittspridningen och motverka konsekvenser för samhället

Regeringen har presenterat en rad olika åtgärder för att bekämpa coronaviruset. Rätt åtgärd behöver sättas in vid rätt tillfälle för att få så stor effekt som möjligt. Regeringen kommer att fatta varje beslut som är nödvändigt för att värna människors liv, hälsa och jobb.

Max åtta deltagare ska vara normerande för hela samhället

Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Regeringen har också beslutat om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort.

Länkar.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/strategi-med-anledning-av-det-nya-coronaviruset/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Bråvikens Golfklubb

Föredragningslista

1 Fastställande av röstlängd för mötet

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3 Fastställande av föredragningslista

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera årsmötesprotokollet

6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för klubben för det senaste verksamhetsåret

b. Styrelsens information om verksamheten i av klubben helt eller delvis ägda bolag för det senaste verksamhetsåret

c Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för klubben för det senaste räkenskapsåret

d Styrelsens information om den ekonomiska förvaltningen i de av klubben helt eller delvis ägda bolagen för det senaste räkenskapsåret

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av klubben under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

8 Fastställande av resultat – och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i klubben i enlighet med balansräkningen

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i klubben för den tid som revisionen avser

10 Fastställande av

a.  verksamhetsplan

b.  medlemsformer och medlemsavgifter

c.  övriga avgifter

d.  antalet spelrätter och villkoren i dokumentet ”Spelrättsregler” samt

e. budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

12 Val av

a. klubbens ordförande för en tid av ett (1) år

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år

c. 1-3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;

d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta

e. 3 ledamöter i valberedning, av vilka en ska utses till ordförande, för en tid av ett (1) år

f. ombud till GDF-möte

13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

14 Övriga frågor (information och diskussion)

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Denna webbplats använder cookies. Men först behöver vi ditt samtycke. Läs mer.

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng