KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Torsdagen den 22 mars 2018 kl 18:30

Plats: Kunskapsgymnasiets Matsal

Styrelsen i Bråvikens Golfklubb kallar till årsmöte. De viktigaste punkterna är att fastställa årsredovisningen för 2017, fastställa budget och verksamhetsplan för 2018. Även förrätta val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer.

Under mötet kommer även eventuella motioner att behandlas.

Möteshandlingarna kommer att finnas utlagda på hemsidan och dessutom finnas tillgängliga i Golfhuset en vecka före årsmötet. Våra öppettider ser du på klubbens hemsida.

Möteshandlingarna kommer även i begränsad upplaga att finnas tillgängliga i möteslokalen.

Golfklubben kommer att bjuda på kaffe/te och smörgås och önskar därför att anmälan till mötet sker till es.kg1527434300arb@o1527434300fni1527434300.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Bråvikens Golfklubb

Föredragningslista

 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • Fastställande av föredragningslista
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera årsmötesprotokollet
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för klubben för det senaste
  verksamhetsåret
  b. Styrelsens information om verksamheten i av klubben helt eller delvis
  ägda bolag för det senaste verksamhetsåret
 1. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för
  klubben för det senaste räkenskapsåret
 2. Styrelsens information om den ekonomiska förvaltningen i de av
  klubben helt eller delvis ägda bolagen för det senaste räkenskapsåret
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av klubben under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 • Fastställande av resultat – och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i klubben i enlighet med balansräkningen
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i klubben för den tid som revisionen avser
 • Fastställande av
  verksamhetsplan
  b.  medlemsformer och medlemsavgifter
  c.  övriga avgifter
  d.  antalet spelrätter och villkoren i dokumentet ”Spelrättsregler” samt
  e. budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av
  klubbens ordförande för en tid av ett (1) år
  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
  c. 1-3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en
  tid av ett (1) år;
 1. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får
  styrelsens ledamöter inte delta
  e. 3 ledamöter i valberedning, av vilka en ska utses till ordförande, för
  en tid av ett (1) år
  f. ombud till GDF-möte
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 • Övriga frågor (information och diskussion)

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

 

Denna webbplats använder cookies. Men först behöver vi ditt samtycke. Läs mer

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng