Från och med 2013 har det skett en förändring i handicapsystemet som påverkar dig när du tävlar.
För att få ta emot pris i en tävling krävs att du har erhållit EGA Exakt tävlingshandicap.
Du som registrerade fyra ronder eller mer under säsongen 2014 har automatiskt EGA Exakt tävlingshandicap för säsongen 2015 och kommer inte märka någon skillnad.
Om du har tre eller färre registrerade ronder under 2015 är du tvungen att skaffa dig tre registrerade ronder under 2017 innan du har möjlighet att ta emot pris i en tävling.

I par och lagtävlingar krävs att samtliga spelare i laget har EGA Exakt tävlingshandicap.

Kommittén har också tagit fram regler för prisutdelning.
Viljan är att så många deltagare som möjligt skall visa respekt för de som spelat bra och hylla dem vid prisceremonin.
Priserna delas ut från sista pristagare och avslutas med dagens vinnare. Pristagaren behöver inte närvara om denne har skaffat ett ombud men måste då tala om det innan tävlingen och då ange vem som kommer att vara ombud och för spelarens räkning hämta eventuellt pris.
Priser som inte motas på prisutdelningen kommer att lottas ut bland de deltagare som inte finns fått något pris i enlighet med resultatlistan, men är närvarande vid prisutdelningen. 

 

 

 

Mer om handicap hittar du på: http://www.golf.se/Global/SGF/Utbildning/2012_hcpregler_inkl-ega_exakt_tavlingshcp.pdf