Årets Handicaprevision är genomförd.

Samtliga berörda har erhållit ett mail. Du kan själv se om du är berörd genom att gå in på ”min golf”  på www.golf.se.

Vill du läsa mer finns ett utförligt dokument över EGA Handicapregler 2016-. Handicaprevision behandlas i bilaga C (sidan 58) och handicapreglerna hittar du på länken nedan.

http://golf.se/Global/SGF/ReglerHcp/ega_hcp_regler_2012.pdf

 

Med vänliga hälsningar

Hcp-kommittén