Avst.Avst.

Handicaprevisionen för 2018.

Den 1 januari 2018 kommer SGF att genomföra hcp-revision på de medlemmar som uppfyller kraven för revision. När revisionen är gjord kommer dessa medlemmar att erhålla ett mail om att revision är utförd..

Vill du läsa mer finns ett utförligt dokument över EGA Handicapregler 2016-. Handicaprevision behandlas i bilaga C (sidan 58) och handicapreglerna hittar du på länken nedan.

http://golf.se/Global/SGF/ReglerHcp/ega_hcp_regler_2012.pdf

 

Med vänliga hälsningar

Hcp-kommittén