VALBEREDNING 2015.

I valberedningen ingår följande personer.

Peter Erikson                      sammankallande
Lotta Lovén
Mikkel Gade

Valberedningens uppgift är att finna och nominera medlemmar med rätt kompetens till klubbens förtroendeposter, d v s styrelsen.

Alla medlemmar kan stödja valberedningen med förslag och synpunkter på detta viktiga arbete.
Gör det med E-post,           es.fl1503207761ogsne1503207761kivar1503207761b@gni1503207761ndere1503207761blav1503207761
Med den nås alla i valberedningen.

Välkomna! / Peter, Lotta & Mikkel