Avst.

I valberedningen ingår följande personer.:

Peter Erikson
Lotta Lovén
Mikkel Gade

Valberedningens uppgift är att finna och nominera medlemmar med rätt kompetens till klubbens förtroendeposter, d.v.s styrelsen.

Alla medlemmar kan stödja valberedningen med förslag och synpunkter på detta viktiga arbete.
Gör det med E-post: es.fl1513539270ogsne1513539270kivar1513539270b@gni1513539270ndere1513539270blav1513539270
Med den nås alla i valberedningen.

Välkomna!
/Peter, Lotta & Mikkel