Avst.Avst.

I valberedningen ingår följande personer.:

Peter Erikson
Lotta Lovén
Mikkel Gade

Valberedningens uppgift är att finna och nominera medlemmar med rätt kompetens till klubbens förtroendeposter, d.v.s styrelsen.

Alla medlemmar kan stödja valberedningen med förslag och synpunkter på detta viktiga arbete.
Gör det med E-post: es.fl1521351625ogsne1521351625kivar1521351625b@gni1521351625ndere1521351625blav1521351625
Med den nås alla i valberedningen.

Välkomna!
/Peter, Lotta & Mikkel