VALBEREDNING 2015.

I valberedningen ingår följande personer.

Peter Erikson                      sammankallande
Lotta Lovén
Mikkel Gade

Valberedningens uppgift är att finna och nominera medlemmar med rätt kompetens till klubbens förtroendeposter, d v s styrelsen.

Alla medlemmar kan stödja valberedningen med förslag och synpunkter på detta viktiga arbete.
Gör det med E-post,           es.fl1498141216ogsne1498141216kivar1498141216b@gni1498141216ndere1498141216blav1498141216
Med den nås alla i valberedningen.

Välkomna! / Peter, Lotta & Mikkel