Avst.

Krister Gustavsson,
Banpersonal,

Magnus Kroll,
Banpersonal,

Pontus Danbrant,
Banpersonal,

Daniel Sandberg,
Banförman,

Christoffer Rosén,
Banpersonal,

Hans Hagerlund,
Mekaniker,

Elsa Carmona Diaz,
Lokalvårdare,

Bo Hagman,
Banpersonal,

Villy Lind,
Banpersonal,

Ola Lindgren,
Ekonomikonsult,