Medlemsskap och Avgifter 2017

 

Medlemskap

Avgift 

Förmånsmedlem

5 500:-*

Junior 18 – 21 år

1 500:-

Junior 13 – 17 år

1 000:-

9 – hålsmedlem

3 750:-*

Hyresmedlem

6 500:-*

Non resident

5 500:-*

Korthål, Norrköping

495:-

Korthål, övriga

695:-

Knattemedlem     450:-
Sponsor

495:-

Studerande 2 000:-*
Vardagsmedlem

4 300:-*

Aktiv tillfälligt korthål 495:-
Prova på 1995:
Prova på år 2 3500:-*

 

* Städavgift 400:- tillkommer

 

Samtliga medlemskap i Bråvikens Golfklubb gäller kalenderårsvis, från 1/1 – 31/12 aktuellt år.

 

Medlemskap

Förmånsmedlem 5 500 kr
Som medlemskap ordinarie är du fullvärdig medlem och har under veckans alla dagar tillgång till hela 27-hålsbanan, vår utmärkta 9-håls korthålsbana och alla fina träningsområden så som putting-greener, driving range och övningsfält med konstgräsgreener. Innehav av spelrätt krävs.

Juniormedlem 18-21 år 1 500 kr
Som juniormedlem 18 – 21 år är du fullvärdig medlem och har under veckans alla dagar tillgång till hela 27-hålsbanan, vår utmärkta 9-håls korthålsbana och alla fina träningsområden så som puttinggreener, driving range och övningsfält med konstgräs-greener.

Juniormedlem   13-17 år 1 000 kr 
Som juniormedlem 13 – 17 år är du fullvärdig medlem och har under veckans alla dagar tillgång till hela 27-hålsbanan, vår utmärkta 9-håls korthålsbana och alla fina träningsområden så som puttinggreener, driving range och
övningsfält med konstgräs-greener. 


9-hålsmedlem 3 750 kr
Som 9-hålsmedlem är du medlem och har under veckans alla dagar tillgång till dagens 9-hålsslinga, vår utmärkta 9-håls korthålsbana och alla fina träningsområden så som puttinggreener, driving range och övningsfält med konstgräsgreener.
Du betalar rabatterad greenfee vid spel på dagens gällande 18-hålsslinga.


Hyresmedlem 6 500 kr
Som hyresmedlem är du Förmånsmedlem och har under veckans alla dagar tillgång till hela 27-hålsbanan, vår utmärkta 9-håls korthålsbana och alla fina träningsområden så som puttinggreener, driving range och övningsfält med konstgräsgreener. 

Non resident 5 750 kr

Den som bor mer än 15 mil från Norrköping kan inneha den här formen av medlemskap. Då avgiften nu är densamma som ”Förmånsmedlemskapet” låter vi inga nya medlemmar teckna sig för denna medlemskapsform och de medlemmar som vill övergå till att bli ”Förmånsmedlemmar” får givetvis göra det.

Korthålsmedlem, Norrköping 495 kr 
De som är boende i Norrköpingsområdet eller har tydlig anknytning till Norrköpingsområdet kan inneha denna typ av medlemskap.
Som korthålsmedlem är du medlem och har tillgång till vår utmärkta
9-hålskorthålsbana och alla fina träningsområden så som puttinggreener,
driving range och övningsfält med konstgräsgreener. Du betalar rabatterad
greenfee när du spelar på vår 27-hålsbana.

Korthålsmedlem, övriga 695 kr
Detta medlemskap är för de som bor utanför Norrköping, men vill ha tillgång till vår korthålsbana. Detta medlemskap ger dig samma möjligheter som ”korthål Norrköping”.

Knattemedlem 0-12 år 450 kr
Som knattemedlem 0 – 12 år är du medlem och har tillgång till vår utmärkta 9-håls korthålsbana och alla fina träningsområden så som puttinggreener, driving range och övningsfält med konstgräsgreener. Om du har påbörjad nybörjarutbildning hos oss på Bråviken får du även spela på vår 27-hålsbana.(gäller till det kalenderår barnet fyller 13 år)

Sponsor special 495 kr
För att kunna inneha den här formen av medlemskap skall du teckna ett sponsoravtal med klubben och i detta avtal som en del ha medlemskap ”Sponsor special”.

Studerandemedlem 2 000 kr 
Som studerandemedlem är du fullvärdig medlem och har under veckans alla dagar tillgång till hela 27-hålsbanan, vår utmärkta 9-håls korthålsbana och alla fina träningsområden så som puttinggreener, driving range och övningsfält med konstgräsgreener.
Du skall vara heltidsstuderande och ha CSN-kort, prövning av varje fall sker individuellt.

Vardagsmedlem 4 300 kr
Som vardagsmedlem har du under vardagar tillgång till hela 27-hålsbanan, vår utmärkta 9-håls korthålsbana och alla fina träningsområden så som puttinggreener, driving range, och övningsfält med konstgräsgreener.
Vill du spela en helgdag betalar du rabatterad greenfee.
 
Aktiv tillfälligt korthål 495 kr
Du som har Förmånsmedlemskap och som inte har möjlighet att spela golf under året har möjlighet att hyra ut din spelrätt och vara passiv men vi ger dig möjlighet att spela på korthålsbanan och mot greenfee på andra banor. Ett villkor är att din spelrätt blir uthyrd av dig eller om klubben kan hjälpa dig att hitta någon hyrestagare. Då du är ägare av en spelrätt måste du ha den här medlemsformen om du vill hyra ut din spelrätt. Ett annat alternativ är att du säljer din spelrätt.

Du som är förhindrad att spela golf genom t ex barnafödande, skada eller sjukdom kan önska att under en säsong få vara ”Aktiv tillfällig korthålsmedlem” om du är spelrättsinnehavare. Då får du säsongsvis din situation individuellt prövad av klubben utsedd grupp som ger dispens från din ordinarie årsavgift så att du kan bli ” Aktiv tillfälligt korthålsmedlem” under en säsong. Skulle din situation vara likadan nästa säsong får du ytterligare en gång ansöka om dispens och får då en ny individuell prövning.

Samtliga rabatter gäller på ordinarie greenfee.

Medlem som inte önskar vara medlem meddelar kansliet detta skriftligen via brev eller mail.