Avst.Avst.

Priser för 2017

 

Medlemskap

Avgift

Förmånsmedlem

5 500:-*

Junior 18 – 21 år

1 500:-

Junior 13 – 17 år

1 000:-

9 – hålsmedlem

3 750:-*

Hyresmedlem

6 500:-*

Non resident

5 500:-*

Korthål, Norrköping

495:-

Korthål, övriga

695:-

Knattemedlem

450:-

Sponsor

495:-

Studerande

2000:-*

Vardagsmedlem

4 300:-*

Aktiv tillfälligt korthål

495:-

Prova på

1995:-

Prova på år 2

3500:-*

 

* Städavgift 400:- tillkommer

Samtliga medlemskap i Bråvikens Golfklubb gäller kalenderårsvis, från 1/1 – 31/12 aktuellt år.

 

Du som är förhindrad att spela golf genom t ex barnafödande, skada eller sjukdom kan önska att under en säsong få vara ”Aktiv tillfällig korthålsmedlem” om du är spelrättsinnehavare. Då får du säsongsvis din situation individuellt prövad av klubben utsedd grupp som ger dispens från din ordinarie årsavgift så att du kan bli ” Aktiv tillfälligt korthålsmedlem” under en säsong. Skulle din situation vara likadan nästa säsong får du ytterligare en gång ansöka om dispens och får då en ny individuell prövning.

Samtliga rabatter gäller på ordinarie greenfee.

Medlem som inte önskar vara medlem meddelar kansliet detta skriftligen via brev eller mail.