Avst.Avst.

Alla damer i Bråvikens Golfklubb är varmt välkomna till alla våra aktiviteter och tävlingar.

Damkommittén vill erbjuda klubbens damer ett varierat program med såväl speciella damtävlingar som trivselaktiviteter för att öka sammanhållningen och underlätta rekrytering av nya medlemmar.

Målsättning

  • tillvarata damernas och flickornas intressen i klubben
  • arrangera såväl sociala aktiviteter som träning, träffar och utbildning
  • utveckla klubbens dam- och flickverksamheten
  • ge förslag till styrelsen för att stimulera damgolfen inom klubben
  • aktivt arbeta för att rekrytera fler flickor och damer till klubben
  • arbeta aktivt med Svenska Golfförbundets vision 50/50

 

Medlemmar i damkommittén:

Anna Johansson Ekqvist, sammankallande, styrelseledamot
Victoria Pettersson, sekreterare
Eva Ivarsson, kassör, lagledare serie 2
Petra Henriksson, sakkunnig i golfregler, lagledare serie 1
Ann-Karoline Sundqvist, serie 2
Harriet Philipsson, Oldgirls
Pia Ödman
Marie Jonsson

Kontakt damkommittén: es.fl1521352633ogsne1521352633kivar1521352633b@rem1521352633ad1521352633