Damkommittén vill erbjuda klubbens damer ett varierat program med såväl speciella damtävlingar som trivselaktiviteter för att öka sammanhållningen och underlätta rekrytering av nya medlemmar.

Målsättning

  • tillvarata damernas och flickornas intressen i klubben
  • arrangera såväl sociala aktiviteter som träning, träffar och utbildning
  • utveckla klubbens dam- och flickverksamheten
  • ge förslag till styrelsen för att stimulera damgolfen inom klubben,
  • aktivt arbeta för att rekrytera fler flickor och damer till klubben
  • arbeta aktivt med Svenska Golfförbundets vision 50/50

Medlemmar i damkommittén:

Anna Johansson Ekqvist, sammankallande, styrelseledamot
Victoria Pettersson, sekreterare
Eva Ivarsson, kassör, lagledare serie 2
Petra Henriksson, sakkunnig i golfregler, lagledare serie 1
Ann-Karoline Sundqvist, serie 2
Harriet Philipsson, Oldgirls
Åsa Monier, Headpro, Tävlings- & Regelansvarig i golfsklubben

Kontakt damkommittén: es.flogsnekivarb@remad