Arbetsgrupp   Namn Mailadress
Marknad/Sponsring   Johansson-Ekqvist, Anna

es.fl1498141353ogsne1498141353kivar1498141353b@ppu1498141353rgsda1498141353nkram1498141353

Gade, Mikkel
Monier, Jan
Eriksson, Joakim
 .
 Information Monier, Jan  es.fl1498141353ogsne1498141353kivar1498141353b@ppu1498141353rgsno1498141353itamr1498141353ofni1498141353
Norling, Anders
Melander, Christer
.
Fastighet/Byggnad   Åberg, Jan es.fl1498141353ogsne1498141353kivar1498141353b@ppu1498141353rgste1498141353hgits1498141353af1498141353
Gäfvert, Hans
Monier, Jan
Lenngren, Kent
.
Bana   Åberg, Jan es.fl1498141353ogsne1498141353kivar1498141353b@ppu1498141353rgnab1498141353
Andersson, Christofer
Flygare, Kenth
Monier, Jan
.
Medlemsgruppen    Andersson, Eva es.fl1498141353ogsne1498141353kivar1498141353b@ppu1498141353rgsme1498141353ldem1498141353
Hemstad, Leif
Hanzén, Lisbeth
Källström, Thord
Edström, Per
Sundqvist, Tomas
.
Tävling/Idrott   Stridh, Mattias es.fl1498141353ogsne1498141353kivar1498141353b@ppu1498141353rgsgn1498141353ilvat1498141353
Monier, Jan
Tholf, Bengt
Monier, Åsa
. Flygare, Kenth
Godhin, Rågher
Lidstedt, Tomas
Ohlsson, Roberth
Personal   Werkelin, Eva es.fl1498141353ogsne1498141353kivar1498141353b@ppu1498141353rglan1498141353osrep1498141353
Monier, Jan
.
Verksamhetsplan   Monier, Jan es.fl1498141353ogsne1498141353kivar1498141353b@ppu1498141353rgste1498141353hmask1498141353rev1498141353
Werkelin, Eva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgruppernas verksamhet, målsättningar och strategier