Arbetsgrupp   Namn Mailadress
Marknad/Sponsring   Johansson-Ekqvist, Anna

es.fl1503208337ogsne1503208337kivar1503208337b@ppu1503208337rgsda1503208337nkram1503208337

Gade, Mikkel
Monier, Jan
Eriksson, Joakim
 .
 Information Monier, Jan  es.fl1503208337ogsne1503208337kivar1503208337b@ppu1503208337rgsno1503208337itamr1503208337ofni1503208337
Norling, Anders
Melander, Christer
.
Fastighet/Byggnad   Åberg, Jan es.fl1503208337ogsne1503208337kivar1503208337b@ppu1503208337rgste1503208337hgits1503208337af1503208337
Gäfvert, Hans
Monier, Jan
Lenngren, Kent
.
Bana   Åberg, Jan es.fl1503208337ogsne1503208337kivar1503208337b@ppu1503208337rgnab1503208337
Andersson, Christofer
Flygare, Kenth
Monier, Jan
.
Medlemsgruppen    Andersson, Eva es.fl1503208337ogsne1503208337kivar1503208337b@ppu1503208337rgsme1503208337ldem1503208337
Hemstad, Leif
Hanzén, Lisbeth
Källström, Thord
Edström, Per
Sundqvist, Tomas
.
Tävling/Idrott   Stridh, Mattias es.fl1503208337ogsne1503208337kivar1503208337b@ppu1503208337rgsgn1503208337ilvat1503208337
Monier, Jan
Tholf, Bengt
Monier, Åsa
. Flygare, Kenth
Godhin, Rågher
Lidstedt, Tomas
Ohlsson, Roberth
Personal   Werkelin, Eva es.fl1503208337ogsne1503208337kivar1503208337b@ppu1503208337rglan1503208337osrep1503208337
Monier, Jan
.
Verksamhetsplan   Monier, Jan es.fl1503208337ogsne1503208337kivar1503208337b@ppu1503208337rgste1503208337hmask1503208337rev1503208337
Werkelin, Eva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgruppernas verksamhet, målsättningar och strategier