Avst.Avst.

Kallelse till Oldboys Vårmöte 5/4-18

Bråvikens Golfklubb Oldboyskommittén Kallelse till vårmöte för BråGK:s oldboys torsdagen den 5:e april 2018 kl. 10:00 i klubbhuset på Manheim Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Fråga om kallelse 3 Fastställande av röstlängd 4 Val av mötesledare och protokollförare 5 Val av två justeringsmän att jämte mötesledaren justera protokollet 6 Ekonomisk redovisning för föregående år 7 … Continued

Skidspår på övningsfältet

För att visa hur mycket vi gillar svenska idrottsframgångar så har vi med hjälp av vår gamla elitspelare Micke Björertz fixat ett litet rundspår på vårt övningsfält. Hoppas att alla framtida OS-hjältar utnyttjar de kommande snödagarna. Blir det mer snö drar vi givetvis hela vårt planerade spår. Välkomna

Världshandicap kommer 2020

Världshandicap kommer 2020 Nu släpps mer information kring det nya världshandicapsystemet där dagens sex stora system ska bli ett. Från 2020 kommer golfare att kunna jämföra sig med varandra och spela på lika villkor överallt. I april 2017 släpptes nyheten att golfen får en gemensam världshandicap, WHS, år 2020. Nu kommer de första detaljerna kring hur systemet … Continued

Fysiska medlemskorten försvinner

Fysiska medlemskortet försvinner Från och med mars 2018 skickas inte fysiska medlemskort ut till nya medlemmar. Få klubbar använder dem och därför tas de bort. Välkomstmejl med information om Min Golf och länk till inloggning skickas dock fortsättningsvis ut till alla nya medlemmar. MoreGolf Mastercard, golfarens medlemskort med betal- och kreditfunktion, finns kvar och fungerar … Continued

Kallelse till Årsmöte

  KALLELSE TILL ÅRSMÖTE   Torsdagen den 22 mars 2018 kl 18:30 Plats: Kunskapsgymnasiets Matsal Styrelsen i Bråvikens Golfklubb kallar till årsmöte. De viktigaste punkterna är att fastställa årsredovisningen för 2017, fastställa budget och verksamhetsplan för 2018. Även förrätta val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer. Under mötet kommer även eventuella motioner att behandlas. … Continued

begränsad öppettid fredag 2/2

På fredag har vi öppet 07:30-09:30 på Kansliet. Våra öppettider är 08-13 mån-tors. Mvh Team Bråviken

Golf är friskvård

En glädjande nyhet för alla er som får friskvårdsbidrag av er arbetsgivare. En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018, följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare, gav det glädjande besked Golfsverige arbetat hårt för och väntat länge på: Golf är godkänt som avdragsgill friskvårdsförmån. Svenska Golfförbundet har haft kontakt … Continued